บันทึกฉบับร่างอัตโนมัติ

เชิญชวนบริจาคเลือด โรงพยาบาลรามาธิบดี ประสบภาวการณ์ขาดแคลนโลหิตมาก

 
            รพ.รามาธิบดี เจอภาวการณ์ขาดเลือดมาก ขอเชิญชวนประชาชนบริจาคโลหิตได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และก็ 13.00-16.30 น.

บริจาคเลือด

              ช่วงวันที่ 11 ก.พ. 2562 ได้โพสต์ใจความ ขอเชื้อเชิญบริจาคโลหิต เพราะโรงหมอรามาหัวหน้า เกิดภาวะโลหิตขาดแคลนมากมาย โดยสามารถบริจาคพอดี ห้องบริจาคเลือด ชั้น 2 อาคารหลัก (ตึก 1) และ ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทวดารัตน์ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และก็ 13.00-16.30 น. ได้ทุกวัน
บริจาคเลือด

              การบริจาคโลหิตนับเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่และก็ทำได้ไม่ยากเลย เมื่อก่อนจะไปบริจาคโลหิต จะต้องเตรียมอย่างไรบ้าง อ่านเพิ่มอีก :

บริจาคเลือด